Spreekagenda

Utrecht, 01-10-2014

studievereniging Awater en alumni Nederlands

19.00u.

Budapest, 15-10-2014

Gastcolleges

15 - 17 oktober

Provinciaal Utrechts Genootschap, 04-11-2014

Lezing

Tijd: 20.00u.

Gent, 08-11-2014

Pacificatielezing

Meer informatie

London Medieval Society, 15-11-2014

Gastlezing

University of London, 11-12-2014

gastlezing Queen Mary College

Groningen, 22-01-2015

Literair Dispuut Flanor

Tijd: 20.00u.

Groningen Academiegebouw, 23-01-2015

openingslezing Dag van taal, kunsten en cultuur

10.30 - 11.30u.

Alkmaar, 02-02-2015

Genootschap Physica

Amsterdam, 16-02-2015

The allied circle (besloten)

Universiteit van Luik, 26-02-2015

gastcolleges

26 - 27 februari 2015

Pretoria, 19-03-2015

universiteit van Pretoria, gastlezing en 'werkwinkel'

19 - 21 maart

Bathmen, 08-04-2015

Protestantse kerk, lezing over Moderne Devotie

avond

Universiteit van Z├╝rich, 29-04-2015

lezing en gastcollege

29 - 30 april 2015

Den Haag, 30-05-2015

slotlezing conferentie CODL (Circulation of Dutch Literature)

University of San Diego, 03-10-2015

Dempsey lecture

3 - 10 oktober 2015

Universiteit Leiden, 06-09-2016

25e Bert van Selmlezing

middag


full screen background image